Materiella saker

Vi blir aldrig trötta på att tänka på lycka, eller hur ? Livet är så mycket trevligare när du kan koppla den med glädje och tacksamhet. Att lära sig hitta mer tacksamhet och glädje varje dag och inte bara vid speciella tillfällen. Alla vet att när vi spendera pengar på livserfarenheter kommer det att göra oss lyckligare än att spendera pengar på materiella ting, men vi kan inte verkar sluta oss från att välja fel alternativ. De flesta människor är i strävan efter lycka. Det finns ekonomer som anser att lyckan är den bästa indikatorn på hälsan i ett samhälle. Vi vet att pengar kan göra dig lyckligare, men efter dina grundläggande behov uppfylls, betyder det inte att du blir så mycket gladare. En av de största frågorna är hur man skall fördela våra pengar, som är (för de flesta av oss) en begränsad resurs. Det är en mycket logisk antagandet att de flesta människor väljer att spendera sina pengar på materiella saker eftersom ett fysiskt föremål kommer att hålla längre och på så vis tror vi att det kommer att göra oss lyckligare under en längre tid än en engångsupplevelse som en konsert eller semester. Enligt en färsk undersökning, visar det sig att antagandet är helt fel. Vi köper saker att göra oss lyckliga, och vi lyckas. Men bara för en stund så tynar lyckan bort. Så i stället för att köpa den senaste iPhone eller en ny BMW bör du lägga ner dem pengarna på att resa eller göra andra mer minnesvärda saker som kommer att följa med dig under hela ditt liv. Lyckan från materialinköp minskar med tiden medans erfarenheter blir en inrotad del av vår identitet. Tänk på det :)

Leave a Reply