Klangmeditation

Igår var jag på min första ‘klangresa’. Det var en guidad meditation med olika innehåll t.ex. kroppsresor, poesi, sagor, stämningsbilder. Under klangresan, fantasiresan, kommer man borton vardagen där sinne och tanke är riktade utåt. Du kommer istället in i en egen bildvärld, utvecklar fantasi och upplever en djup avslappning sk. alphatillståndet. Klangerna tillsammans med det talade ordet ger en förstärkning, en fördjupning. Fantasin är den kreativa kraften hos människan som vi kan utveckla och underhålla. Du ligger på en madrass på golvet med en filt över dig och bara låter dig svepas med av tonerna. Klangresan knyter an till gamla kunskaper om klangens läkande verkan. När sessionen var slut kändes det skönt i kroppen, bortom tidsupplevelse, större klarhet av kropp och sinne, ökad kreativitet och en känsla av frid.

Klangresa1

Leave a Reply